English

Frank Paul Silye

Senioringeniør - IT-seksjonen
Telefon +47 22857254 +47 41457931 (mob)
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36, P. A. Munchs hus, 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern, 0316 OSLO
Andre tilknytninger IT-direktørens stab