Personer med emneord «Filosofi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Nicholas Elwyn Allott Allott, Nicholas Elwyn Senior Lecturer +47 22841674 n.e.allott@ilos.uio.no English, English language, Linguistics, Pragmatics, Semantics, Philosophy, Jurisprudence, Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Rettsfilosofi
Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47 22841674 n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Bilde av Per Ariansen Ariansen, Per Førstelektor - Filosofi (emeritus) per.ariansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Miljøfilosofi
Bilde av Olav Asheim Asheim, Olav olav.asheim@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi
Bilde av Dragana Bozin Bozin, Dragana Førsteamanuensis - Filosofi 22854903 dragana.bozin@ifikk.uio.no Filosofi
Bilde av Geir Parelius Brændvik Brændvik, Geir Parelius Universitetslektor - Filosofi 22857540 90528906 geir.brandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Bilde av Patrik Baard Baard, Patrik Postdoktor patrik.baard@ifikk.uio.no Etikk, Anvendt etikk, Politisk filosofi, Miljøfilosofi, Miljøetikk, Filosofi
Bilde av Herman Wright Cappelen Cappelen, Herman Wright Professor +47 22856947 h.w.cappelen@csmn.uio.no Filosofi
Bilde av Laura Crosilla Crosilla, Laura Forsker laura.crosilla@ifikk.uio.no Filosofi
Bilde av Karen Crowther Crowther, Karen karen.crowther@ifikk.uio.no Filosofi
Bilde av Panos Dimas Dimas, Panos Professor - Filosofi 22857918 dimas@ifikk.uio.no Filosofi
Bilde av Eyjólfur Kjalar Emilsson Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47 22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Bilde av Ingrid Lossius Falkum Falkum, Ingrid Lossius Førsteamanuensis +47 22844838 +4791307237 i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi
Bilde av Christel Fricke Fricke, Christel Professor +47 22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Bilde av Peter Fritz Fritz, Peter Professor peter.fritz@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofisk logikk, Metafysikk, Språkfilosofi
Bilde av Mirela Fus Fus, Mirela Stipendiat +47 22844839 mirela.fus@ifikk.uio.no Filosofi
Føllesdal, Dagfinn Professor emeritus d.k.follesdal@ifikk.uio.no Filosofi
Bilde av Olav Gjelsvik Gjelsvik, Olav Professor +47 22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Bilde av Cristina Gomez Baggethun Gomez Baggethun, Cristina Aspirant +47 22845994 c.g.baggethun@ibsen.uio.no Ibsen, drama og teater, nordisk litteratur, oversettelse, filosofi
Bilde av Robert Alastair Hannay Hannay, Robert Alastair r.a.hannay@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Erkjennelsesteori, Etikk og Moral
Bilde av Carsten Martin Hansen Hansen, Carsten Martin Professor +47 22856960 c.m.hansen@csmn.uio.no Filosofi
Bilde av Egil  Hjelmervik Hjelmervik, Egil Dosent - Filosofi (emeritus) 22855727 egil.hjelmervik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Bilde av Kjell Eyvind Johansen Johansen, Kjell Eyvind +47 22855724 k.e.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Bilde av Thomas Kjeller Johansen Johansen, Thomas Kjeller Professor 40595738 t.k.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Bilde av Sigurd Jorem Jorem, Sigurd 46636776 Filosofi, Conceptual Engineering, Språkfilosofi, Metode