Nettsider med emneord «Antikkens filosofi»

Publisert 15. aug. 2016 16:46

Selskapet for antikkens filosofi er en gruppe forskere som arbeider med ulike sider ved antikkens filosofi. Målet er å fremme denne forskningen, samt sikre rekruttering av studenter, og vi søker å oppnå dette målet gjennom egen forskning, konferanser, gjesteforelesere, lesegrupper, samt en egen studieretning innen MA-programmet i filosofi.

 

Selskapet ligger i forlengelsen av The Oslo Happiness Project som nå er avsluttet.

 

Les mer om prosjektet her.