Nettsider med emneord «Arbeidslivsrelevans»

Publisert 24. apr. 2019 09:14

Praksisstudentene i MEVIT3811 våren 2019 var utplasserte i NRK Analyse, NRK TV, Accenture, Itera, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Stiftelsen Festivalkontoret, Oslo Jazzfestival, Sykehuspartner, Nucleus AS, Direktoratet for e-helse, Kulturdepartementet, Den norske Helsingforskomité og Schibsted SMB/Mitt Anbud.

Her kan du lese om praksisstudentenes faglige bakgrunn, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og erfaringer om hva de har lært i praksis og om hvordan medievitenskapelige kunnskaper og ferdigheter er relevante i arbeidslivet. 

Publisert 9. juni 2008 12:26