Personer med emneord «Arkeologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aannestad, Hanne Lovise Senioringeniør +47 22859980 +4740551565 (mob) h.l.aannestad@khm.uio.no Arkeologi, vikingtid, jernalder, museologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning
Austvoll, Knut Ivar Førstelektor +47 22850314 +4790963384 (mob) k.i.austvoll@iakh.uio.no Arkeologi, Bronsealder, Neolitikum, Teori og metode, Politisk økonomi
Axelsen, Irmelin Stipendiat +47 22859106 irmelin.axelsen@khm.uio.no Arkeologi, Metodeutvikling, Metallsøk, GIS, Kulturminnevern, Kulturarv
Barfoed, Signe Postdoktor signe.barfoed@iakh.uio.no Arkeologi, Archaeology
Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47 22851913 +47 41688955 (mob) i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Materiell kultur, Steinalderregistrering, Landskapsarkeologi, Natur og samfunn, Hunter-gatherers
Bergstøl, Jostein Førsteamanuensis +47/22 85 19 05 jostein.bergstol@khm.uio.no Arkeologi, Forhistorisk arkeologi, fangst, etnisitet
Bill, Jan Professor +47 22859556 +47 99887225 (mob) jan.bill@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Vikingskipene på Bygdøy
Brandt, Johann Rasmus Professor emeritus 943 28 984 / 0039 333 3840 680 j.r.brandt@iakh.uio.no Antikken, Arkeologi, Middelhavsarkeologi
Bruvoll, Hallvard Nikolai Stipendiat +47 22850360 +47 48254241 h.n.bruvoll@iakh.uio.no Arkeologi, Steinalder, stipendiat arkeologi, Bosetningsmønster, Fraktaler
Bukkemoen, Grethe Bjørkan Rådgiver +47 22841919 97173738 g.b.bukkemoen@khm.uio.no Bosetningsarkeologi, Graver, Hushold, Landskapsarkeologi, Identitet, Våtmarksdeponeringer, Jernfremstilling, Jernalder, Arkeologi
Coulson, Sheila Førsteamanuensis emeritus +47-22841906 sheila.coulson@iakh.uio.no Arkeologi, Steinalder
Damlien, Hege Førsteamanuensis +47 22851948 +47 95169877 (mob) hege.damlien@khm.uio.no Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi
Fredriksen, Per Ditlef Professor +47 22841911 +4791126749 (mob) p.d.fredriksen@iakh.uio.no Arkeologi, Jernalder, Teori og Metode, Samtidsarkeologi, Arkeologi i sørlige Afrika
Fuglestvedt, Ingrid Professor +47-22841926 ingrid.fuglestvedt@iakh.uio.no Arkeologi, Steinalder, Teori og metode
Gjerpe, Lars Erik Førsteamanuensis +47 22859368 +47 97535560 (mob) l.e.gjerpe@khm.uio.no Arkeologi, Eldre jernalder, Vikingtid, Jordbrukskultur
Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas Førsteamanuensis +47 22851971 a.z.t.glorstad@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Yngre jernalder, Gravskikk, Drakt, Kulturell transformasjon, Estetikk og samfunn
Glørstad, Håkon Museumsdirektør +47-22859574 +47-99292802 (mob) hakon.glorstad@khm.uio.no Arkeologi
Gullbekk, Svein Harald Professor +47 22859946 +4791534240 (mob) 004791534240 s.h.gullbekk@khm.uio.no Arkeologi, Numismatikk, mynthistorie, pengehistorie
Gundersen, Ingar Mørkestøl Stipendiat +47 22859471 +47 99038262 (mob) i.m.gundersen@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Tidlig-industriell jernfremstilling, Kullfremstilling, Bosetningsarkeologi, Utmarksarkeologi, Før-industriell jernfremstilling, Romersk import, Romertid, Jordbrukskultur, Klima, Flomarkeologi, Klimakriser, resiliensteori, sårbarhet, vitenskapsteori
Handberg, Søren Førsteamanuensis +47 22841909 soren.handberg@iakh.uio.no Klassisk arkeologi, Arkeologi, Middelhavsarkeologi, Kulturhistorie, Gresk og romersk historie, Antikken
Hardy, Samuel Andrew Postdoktor +393208666664 +393208666664 s.a.hardy@roma.uio.no Kulturarv, Arkeologi
Havgar, Margrethe Forsknings- og formidlingskoordinator: HEI 22841920 +47 94109987 m.k.h.havgar@iakh.uio.no Arkeologi, Arkeologisk formidling, Formidling, Vikingtid, Jernalder, Kosmologi
Hedeager, Lotte +47 22841936 +4745517171 (mob) lotte.hedeager@iakh.uio.no Arkeologi, Jernalder
Hårstad, Silje Rådgiver +47 93010046 (mob) +4793010046 silje.harstad@khm.uio.no Arkeologi
Jahnsen, Sofie Scheen Stipendiat +47-22841946 s.s.jahnsen@iakh.uio.no Arkeologi, Museer og museologi, Kulturarv
Johannessen, Linnea Syversætre Rådgiver +47 40649812 (mob) l.s.johannessen@khm.uio.no GIS, Metodeutvikling, Feltdokumentasjon, Intrasis, Arkeologi, Forvaltning
Kallhovd, Karl Assisterende museumsdirektør +47-22851959 +47-41568851 (mob) karl.kallhovd@khm.uio.no Arkeologi
Karpinska, Klaudia Dominika Stipendiat +47 22859595 k.d.karpinska@khm.uio.no Arkeologi, Archaeology, Arkeozoologi, Archaeozoology, Vikingtid, Viking Age, Vikingtids graver, Viking Age Graves, Graver, Graves
Knirk, James E +47 22859756 +4797874174 (mob) 97874174 knirk@extern.uio.no Arkeologi, Runologi, Vikingtid, Middelalder
Koxvold, Lucia Uchermann Prosjektleder +47 22851956 +47 91645803 (mob) 91645803 l.u.koxvold@khm.uio.no Eldre og yngre steinalder, råstoff, Arkeologi, teknologi
Kristensen, Steinar Senioringeniør +47 22859676 +47 90178298 (mob) steinar.kristensen@khm.uio.no Arkeologi, Feltdokumentasjon, GIS, Intrasis, Drone, Jernalder, Brettspill, Fotogrammetri, RTI, Databaser, MUSIT
La Rosa, Lorenza Stipendiat +47 22841907 +393891875689 (mob) l.l.rosa@iakh.uio.no Arkeologi, Klassisk arkeologi, Materiell kultur, Miljø- og landskapsarkeologi, stipendiat arkeologi
Lund, Julie Førsteamanuensis +47 22841941 julie.lund@iakh.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Middelalder, Historisk arkeologi
Lønaas, Ole Christian Rådgiver +47 22851854 +47 90805939 (mob) o.c.lonaas@khm.uio.no Arkeologi
Lørdahl, Lars Erik Univ.bibliotekar +47 22844221 l.e.lordahl@ub.uio.no Bibliotek, Historie, Arkeologi, EndNote, Foto, Arkeologisk bibliotek, Klassifikasjon, Veiledning
Martens, Jes Førsteamanuensis +47 22851852 +47 90919141 (mob) jes.martens@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Eldre jernalder, Bebyggelsesarkeologi, Keramikk fra eldre jernalder, Bevæpning i førromersk jernalder
Matsumoto, Mieko Forsker +47 22859599 mieko.matsumoto@khm.uio.no Arkeologi
McGraw, Jessica Leigh Prosjektleder +47 481 98 298 (mob) j.l.mcgraw@khm.uio.no Arkeologi, Bosetningsarkeologi, Jernalder, Vikingtid, Markedsplasser, Sentralplasser, Håndverk og produksjon, Insulær metallkunst, Vikingtidens dyreornamentikk
Melheim, Anne Lene Seksjonssjef +47 22841957 +47 99755435 (mob) +47 997 55 435 a.l.melheim@khm.uio.no Arkeologi
Melvold, Stine Annette Avdelingsleder +47 22851947 +47 90501207 (mob) s.a.melvold@khm.uio.no Arkeologi
Mikkelsen, Egil Professor emeritus +4790133994 egilm@extern.uio.no Arkeologi, Religionsarkeologi, Kristningen av Norge, Buddhism in the Maldives, Villreinfangsten som verdensarv
Mjærum, Axel Johan Førsteamanuensis +47 22859461 +47 91775841 (mob) a.j.mjarum@khm.uio.no Arkeologi
Moen, Marianne Postdoktor +47 22850360 marianne.moen@khm.uio.no Vikingtid, Arkeologi, kjønnsperspektiv, kulturarv
Næss, Ellen Marie Universitetslektor +47 22135287 +47 99713602 e.m.nass@khm.uio.no Formidling, Arkeologi, Vikingtid, Norrøn mytologi
Pedersen, Unn Førsteamanuensis +47 22841999 +4799518022 unn.pedersen@iakh.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Håndtverk, Jernalder, Formidling, Materiell kultur
Persson, Per Åke Førsteamanuensis +47 22851916 +47 95170690 (mob) p.a.persson@khm.uio.no Arkeologi
Prescott, Christopher Professor +47 22841936 +393913836764 (mob) +47 915 78914 christopher.prescott@roma.uio.no Instituttleder, Arkeologi, Steinalder, Bronsealder, Teori og metode, Kulturarv
Pétursdóttir, Þóra Associate Professor +47-22841948 +47-92077735 (mob) thora.petursdottir@iakh.uio.no Arkeologi, arkeologisk teori, samtidsarkeologi, kulturarv, miljøhumaniora
Reitan, Gaute Rådgiver +47 22859496 +4795962590 (mob) 95962590 gaute.reitan@khm.uio.no Arkeologi, Boplasslokalisering i steinalder, Forskningsformidling, Jordbrukskultur, Keramikk fra yngre steinalder, Yngre fangst- og jegerkultur i steinalder, Utgravninger: dokumentasjon og metode
Roland, Håkon Førsteamanuensis +47 22859948 +47 47273257 (mob) hakon.roland@khm.uio.no Arkeologi, Numismatikk, Heritage
Rosenvinge, Carine Sofie Rådgiver +47 22851930 +47 41238162 (mob) +47-41238162 c.s.rosenvinge@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi
Rud, Nina Maria Seniorrådgjevar +47-22856252 n.m.rud@iakh.uio.no Studentrekruttering, Forskningsformidling, Samfunnskontakt, Sosiale medier, Historie, Arkeologi, Konservering
Rustad, Julianne Rådgiver +47 22841935 julianne.rustad@iakh.uio.no Forskerskole, PhD koordinator, Arkeologi, ERC, Creative IPR, Prosjektledelse, Moderne historie
Rødsrud, Christian Løchsen Førsteamanuensis +47 22859408 +47 97641562 (mob) c.l.rodsrud@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Førromersk jernalder, Romertid, Folkevandringstid, Vikingtid, Keramikk, Graver, Bosetningsspor, Markedsplasser
Røstad, Ingunn Marit Førsteamanuensis +47 22859622 i.m.rostad@khm.uio.no Arkeologi, smykker
Samdal, Magne Senioringeniør +47 22859378 +4790862202 (mob) 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Schülke, Almut Førsteamanuensis +47 22851977 +47 94525165 (mob) +47 96882161 almut.schulke@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Landskapsarkeologi, Ritual, Graver
Simonsen, Margrete Figenschou Forsker +47 22851939 +47 97428876 (mob) m.f.simonsen@khm.uio.no Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi
Siteleki, Mncedisi Jabulani Stipendiat +47 22841959 92545216 m.j.siteleki@iakh.uio.no Arkeologi
Siwicki, Christopher Stephen Postdoktor +447982234482 c.s.siwicki@roma.uio.no Arkeologi, Klassisk arkeologi, Arkitektur, Antikken, Kulturhistorie
Skogsfjord, Anne Rådgiver +47 22845947 anne.skogsfjord@khm.uio.no Arkeologi, Numismatikk
Skogstrand, Lisbeth Forsker +47 95906508 (mob) lisbeth.skogstrand@iakh.uio.no Arkeologi, Jernalder, Bronsealder, Kjønn, Identitet, Graver, Teori og metode
Skre, Dagfinn Professor +47 22859565 +47 93029716 (mob) dagfinn.skre@khm.uio.no Arkeologi, Vikingtid, Jernalder
Solheim, Steinar Førsteamanuensis +4722851907 +4746546339 (mob) steinar.solheim@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Jernalder, Demografi
Solli, Brit Professor +47 22859566 brit.solli@khm.uio.no Arkeologi
Sontum, Kaja Hannedatter Forsker +47 22841910 k.h.sontum@iakh.uio.no Arkeologi, stipendiat arkeologi, Kulturarv, Identitetspolitikk, Samtidsarkeologi
Stene, Kathrine Forsker +47 22851914 kathrine.stene@khm.uio.no Arkeologi
Stokke, Jo-Simon Frøshaug Rådgiver +47 48239706 j.s.f.stokke@khm.uio.no Arkeologi
Sættem, Anette Rådgiver +47 22859943 anette.sattem@khm.uio.no Arkeologi
Vedeler, Marianne Professor +47 22859569 98654089 marianne.vedeler@khm.uio.no Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap
Vogt, David Førsteamanuensis +47 22851855 +47 91382251 (mob) david.vogt@khm.uio.no Arkeologi
Wangen, Vivian Forsker +47 22859649 vivian.wangen@khm.uio.no Arkeologi
Wright, David Keith Professor +47 22841942 d.k.wright@iakh.uio.no Arkeologi
Østmo, Einar Professor emeritus +47 22859941 einaro@extern.uio.no Arkeologi
Østmo, Mari Arentz Rådgiver +47 22859845 +47 97128410 (mob) 97128410 m.a.ostmo@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi, Vikingtid