Personer med emneord «Astma og allergi»

Navn Telefon E-post Emneord
Carlsen, Karin C. Lødrup Professor +47 99545441 +47 99545441 (mob) k.c.l.carlsen@medisin.uio.no Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer