Nettsider med emneord «Barn og unges mediebruk»

Publisert 19. des. 2018 09:40
Publisert 12. mars 2018 11:43

Forskergruppen jobber med problemstillinger relatert til barn og ungdoms bruk av medier, og skal danne grunnlaget for et utvidet forskningsmiljø ved IMK.

Publisert 4. juni 2012 11:45
Publisert 12. sep. 2008 15:11