Nettsider med emneord «Biologiens filosofi»

Publisert 2. nov. 2015 11:28

Hovedfokus for dette prosjektet er den filosofiske forståelsen av kausalitet, forklaring og reduksjon, og hvordan denne kan utvikles og forbedres i lys av utfordringer, problemstillinger og metoder fra systembiologien.

Publisert 2. juni 2010 11:56