Nettsider med emneord «Bokhistorie»

Publisert 15. aug. 2017 14:04
Publisert 5. juli 2016 10:28
Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

Publisert 25. aug. 2015 14:59
Publisert 3. aug. 2015 09:44
Publisert 12. juni 2014 12:31
Publisert 3. juli 2013 14:50
Publisert 17. juni 2013 13:17
Publisert 25. jan. 2013 11:05
Publisert 1. sep. 2011 14:46
Publisert 3. juni 2010 14:19