Personer med emneord «DNA- reparasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Ranneberg Nilsen, Toril Senioringeniør +47 23013917 +47 48179205 (mob) t.r.nilsen@medisin.uio.no Virologi, Cellebiologi, Molekylærbiologi, DNA-skader, DNA- reparasjon, Chromatin, Epigenetikk