Nettsider med emneord «Digital Media Literacy»

Publisert 12. mars 2018 11:43

Forskergruppen jobber med problemstillinger relatert til barn og ungdoms bruk av medier, og skal danne grunnlaget for et utvidet forskningsmiljø ved IMK.

Publisert 11. des. 2012 13:50