Nettsider med emneord «Disputaser ved HF»

Solace Sefakor Anku
Publisert 15. okt. 2020 11:06

Master Solace Sefakor Anku will be defending the thesis: Ibsen on the West African stage: A case of a complicated relationship.

Doktorgradskandidat Max Naderer
Publisert 13. okt. 2020 13:47

Master Max Naderer ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Love and Fear. Debating violence in the political culture of the ‘civil war’ period in Norway and Denmark, c. 1130-1240.

Doktorgradskandidat Solace Sefakor Anku
Publisert 13. okt. 2020 13:02

Master Solace Sefakor Anku ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Ibsen on the West African stage: A case of a complicated relationship.

Doctoral candidate Elisabeth Brun
Publisert 9. okt. 2020 10:18

Master Elisabeth Brun at Department of Media and Communication will be defending the thesis: the ESSAY FILM as TOPOGRAPHY - explorations of place through moving image thinking for the degree of PhD (Philosophiae Doctor)

Doktorgradskandidat Elisabeth Brun
Publisert 8. okt. 2020 16:02

Master Elisabeth Brun ved Institutt for Medier og Kommunikasjon vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.): Essayfilm som Topografisk tenkning. Å tenke sted gjennom det bevegelige bildet.

Doktorgradskandidat Julian K Lysvik
Publisert 7. okt. 2020 22:02

Master Julian Kirkeby Lysvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Where does naturalness in phonology come from?—Insights from Artificial Language Learning.

Doktorgradskandidat Beatrice M. G. Reed
Publisert 24. sep. 2020 14:33

Master Beatrice M. G. Reed ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

Doktorgradskandidat Jorunn Simonsen Thingnes
Publisert 21. sep. 2020 15:32

Master Jorunn Simonsen Thingnes ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): Å velje minoriserte språk. Språkpolitikk og språkval i akademia.

Doktorgradskandidat Susann Holmberg
Publisert 21. sep. 2020 14:12

Master Susann Holmberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Contracting Knowledge. Venereal Disease in Eighteenth-Century Norway.

Bilde av doktorgradskandidat Øystein Hetland
Publisert 21. sep. 2020 13:31

Master Øystein Hetland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): In the Shadow of the SS : Three Norwegian Police Districts 1940 – 1945.

Doktorgradskandidat Alexander Kristoffersen Lykke
Publisert 14. sep. 2020 22:08

Master Alexander Kristoffersen Lykke ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Variation and Change in the Tense Morphology of Heritage Norwegian in North America”.

Doktorgradskandidat Aksel Sterri
Publisert 9. sep. 2020 13:25

Master Aksel Braanen Sterri ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Delicate Deals: Moral Choice on the Margins.

Bildet kan inneholde: vegg, blond, tre, murstein, anlegg.
Publisert 7. sep. 2020 11:37

Master Heidi Karlsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “A Discourse Analysis of Woman’s Place in Society 1830–1880 through Data Mining the Digital Bookshelf”.

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, ansikt, hode, tekst.
Publisert 26. aug. 2020 14:57

Master Emil Leth Meilvang ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ecstatic Life – Biology, Surrealism, and Theories of Life in Interwar Paris and Copenhagen.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, panne, hake, murstein.
Publisert 25. aug. 2020 13:48

Master Haakon Bekeng-Flemmen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kulturkamp og krenkelse – striden om Guds grønne enger 1932–1934.

Hilde Vinje
Publisert 24. aug. 2020 17:49

Master Hilde Vinje ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Perfect Length of Life: A Study of Happiness and Time in Aristotle’s Ethics.

Bildet kan inneholde: person, hår, fotografi, hud, murstein.
Publisert 24. aug. 2020 17:05

Cand. philol. Camilla Hedvig Maartmann ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Rotløs ungdom. En kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansiktshår, hake, skjegg.
Publisert 14. aug. 2020 10:53

Cand. philol. Lars Toft-Eriksen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Based on a True Story: Rereading Rolf Stenersen’s Image of Edvard Munch and the Myth of Genius

Dame og fasaden til Humanistisk fakultet. Portrett.
Publisert 12. juni 2020 15:12

Master Gianina Druta vil den 26. juni forsvare sin avhandling Ibsen at the Theatrical Crossroads of Europe: A Performance History of Henrik Ibsen’s plays on the Romanian stages (1894-1947) for graden ph.d.

doktorgradskandidat Rafael Lomeu Gomes
Publisert 27. mai 2020 11:32

Master Rafael Lomeu Gomes vil 15. juni forsvare sin avhandling Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, øyenbryn.
Publisert 27. mai 2020 09:30

Master Iris Beau Segers ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling ‘Not in my backyard’: A story-based local approach to anti-asylum-seekers’ centre mobilization in the Netherlands for graden ph.d.

Doktorgradskandidaten, Ingrid Vik.
Publisert 22. mai 2020 11:41

Cand. philol. Ingrid Vik vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos.  Religionsdiplomater i norsk utenrikstjeneste. Et sekulært departements håndtering av religion. 

Ved å «outsource» religionspolitiske engasjementer til eksterne partnere, sørger Utenriksdepartementet (UD) for at diplomatene ikke trenger å«do God». Kirken tar ansvaret for religionen, UD for politikken.

Doktorgradskandidat Ragnhild Kristine Olsen.
Publisert 22. mai 2020 10:49

Cand. Polit. Ragnhild Kr. Olsen vil 5. juni forsvare sin avhandling The value of local news. Unpacking dynamics of local newspapers’ value creation for audiences and society for graden ph.d.

Jostein Jakobsen, doktorgradskandidat
Publisert 24. apr. 2020 18:09

Master Jostein Jakobsen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: India in the Contemporary Food Regime: The State, Struggles and Uneven Integration.

I India planter bønder mais som aldri før. Men maisen skal ikke spises, i hvert fall ikke lokalt. Hvorfor dyrker de den da? Og hva kan den raskt økende dyrkningen av mais lære oss om forholdet mellom indisk jordbruk og global kapitalisme?

Doktorgradskandidat, master Ingeborg Sophie Ribu
Publisert 24. apr. 2020 13:52

Master Ingeborg Sophie Ribu ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Language and cognition in healthy aging and dementia.