Nettsider med emneord «Disputaser ved HF» - Side 2

Bilde av doktorgradskandidat Øystein Hetland
Publisert 21. sep. 2020 13:31

Master Øystein Hetland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): In the Shadow of the SS : Three Norwegian Police Districts 1940 – 1945.

Doktorgradskandidat Beatrice M. G. Reed
Publisert 24. sep. 2020 14:33

Master Beatrice M. G. Reed ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

Dame og fasaden til Humanistisk fakultet. Portrett.
Publisert 12. juni 2020 15:12

Master Gianina Druta vil den 26. juni forsvare sin avhandling Ibsen at the Theatrical Crossroads of Europe: A Performance History of Henrik Ibsen’s plays on the Romanian stages (1894-1947) for graden ph.d.

Doktorgradskandidat Elisabeth Brun
Publisert 8. okt. 2020 16:02

Master Elisabeth Brun ved Institutt for Medier og Kommunikasjon vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.): Essayfilm som Topografisk tenkning. Å tenke sted gjennom det bevegelige bildet.

Jostein Jakobsen, doktorgradskandidat
Publisert 24. apr. 2020 18:09

Master Jostein Jakobsen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: India in the Contemporary Food Regime: The State, Struggles and Uneven Integration.

I India planter bønder mais som aldri før. Men maisen skal ikke spises, i hvert fall ikke lokalt. Hvorfor dyrker de den da? Og hva kan den raskt økende dyrkningen av mais lære oss om forholdet mellom indisk jordbruk og global kapitalisme?

Doktorgradskandidaten, Ingrid Vik.
Publisert 22. mai 2020 11:41

Cand. philol. Ingrid Vik vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos.  Religionsdiplomater i norsk utenrikstjeneste. Et sekulært departements håndtering av religion. 

Ved å «outsource» religionspolitiske engasjementer til eksterne partnere, sørger Utenriksdepartementet (UD) for at diplomatene ikke trenger å«do God». Kirken tar ansvaret for religionen, UD for politikken.

Bildet kan inneholde: person, hår, fotografi, hud, murstein.
Publisert 24. aug. 2020 17:05

Cand. philol. Camilla Hedvig Maartmann ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Rotløs ungdom. En kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs.

Doktorgradskandidat Hedda Flatø
Publisert 25. nov. 2020 16:29

Master Hedda Flatø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk  vil forsvare sin avhandling Polluted Perspectives: Environmental Troubles and Popular Political Attitudes in China for graden ph.d.

Doktorgradskandidat Linn-Birgit Kampen Kristensen
Publisert 21. okt. 2020 12:46

Master Linn-Birgit Kampen Kristensen ved Institutt for Medier og Kommunikasjon vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.): Digital or physical, streaming or turning pages? Digitization, diffusion and diversity in the book industry. A Norwegian case.

Doktorgradskandidat Julian K Lysvik
Publisert 7. okt. 2020 22:02

Master Julian Kirkeby Lysvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Where does naturalness in phonology come from?—Insights from Artificial Language Learning.

Hilde Vinje
Publisert 24. aug. 2020 17:49

Master Hilde Vinje ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Perfect Length of Life: A Study of Happiness and Time in Aristotle’s Ethics.