Nettsider med emneord «Doktorgradsstipendiat»

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hud.
Publisert 20. sep. 2021 09:09

Både Mats Haraldsen og Marlene Andresen har tidligere arbeidet som assistenter på LCE. Nå har de begge blitt doktorgradsstipendiater hos ILOS. I denne artikkelen forteller de om deres kommende prosjekter. 

Doktorgradskandidat Beatrice M. G. Reed
Publisert 24. sep. 2020 14:33

Master Beatrice M. G. Reed ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

Doktorgradskandidat Susann Holmberg
Publisert 21. sep. 2020 14:12

Master Susann Holmberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Contracting Knowledge. Venereal Disease in Eighteenth-Century Norway.

Bilde av doktorgradskandidat Øystein Hetland
Publisert 21. sep. 2020 13:31

Master Øystein Hetland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): In the Shadow of the SS : Three Norwegian Police Districts 1940 – 1945.

Publisert 5. aug. 2020 09:39
Publisert 6. aug. 2018 11:31
Publisert 2. okt. 2017 16:41
Publisert 4. sep. 2017 09:14
Publisert 6. apr. 2017 08:52
Publisert 28. mars 2017 14:23
Publisert 24. feb. 2017 08:43
Publisert 23. mai 2016 14:55