Nettsider med emneord «Engelsk språk»

Publisert 20. jan. 2021 10:15
Publisert 17. aug. 2020 09:49
Publisert 7. sep. 2018 14:20
Gammel bok med gotisk håndskrevet tekst.
Publisert 1. feb. 2017 14:14

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserer på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Publisert 5. sep. 2016 09:00

Vikingene ga engelskmennene mange nye ord, men de var langt fra de eneste utlendingene som formet det engelske språket. Med kunnskap og humor forteller språkforsker Kristin Bech historien om engelsk gjennom 1600 år.

Publisert 1. juni 2016 10:35

Det store vokalskiftet begynte rundt år 1250, ifølge en ny bok av Gjertrud Flermoen Stenbrenden. Dette er 150 år tidligere enn annen forskning har vist.

Publisert 2. mars 2016 10:07
Publisert 1. juli 2014 16:35
Publisert 8. feb. 2012 14:24
Publisert 1. sep. 2011 12:47
Publisert 1. sep. 2011 11:41
Publisert 31. aug. 2010 10:59

Forskergruppen English Language and Corpus Linguistics Research (ELC) er et forum for å presentere og diskutere temaer relatert til korpuslingvistikk og forskning på engelsk språk mer generelt. 

Publisert 4. juni 2010 15:43
Publisert 4. juni 2010 14:13
Publisert 4. juni 2010 14:12
Publisert 21. mai 2010 17:08