Nettsider med emneord «Epigrafikk»

Publisert 2. okt. 2017 16:41
 Bok med brunt treomslag.
Publisert 14. feb. 2017 14:03

Mellom runer og manuskript fanst innskriftene med latinske bokstavar. Dette er den første omfattande studien av desse innskriftene og av rolla dei spela i norsk vikingtid og mellomalder.

Publisert 12. juni 2014 12:31