Nettsider med emneord «FN»

Publisert 23. sep. 2016 09:15

Det er 61 innsatte igjen i USAs fangeleir på Cuba. Trump eller Clinton arver en floke Obama ikke har greid å løse.

Publisert 15. apr. 2016 14:01

Hva skjedde med alt som lå igjen da palestinerne flyktet fra hjemmene sine i 1948? Bankinnskudd, innbo og smykker, appelsinlunder og olivenmarker. En fersk fagartikkel forteller den ukjente historien om forsøkene på å gjøre opp.

Et kirkebygg der munker står ved alteret bærende på våpen og folk som hyller dem. En sint, bevæpnet soldat til høyre i bildet som er omfavnet av djevelen. Maleri.
Publisert 16. aug. 2011 09:09

Value Politics er et tverrfaglig forskningsprosjekt som studerer religionens rolle i internasjonal politikk, med særlig fokus på FN. Prosjektet ser på hvordan religion kommer inn som verdisett; som indentitetsmarkør, og som legitimering av krav, for eksempel om staters selvstendighet.