Nettsider med emneord «Flerspråklig kompetanse»

Publisert 8. nov. 2018 21:00
Publisert 13. juni 2018 16:14
Yesim Sevinc (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 24. mai 2017 17:36

Språkkunnskap og språklig usikkerhet over tre generasjoner i et tyrkisk innvandrermiljø i Nederland: Effektene av språkskifte

Gözde Mercan (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 23. mai 2017 17:34

En eksperimentell psykolingvistisk studie av de mentale grammatiske representasjonene hos tospråklige individer.

MultiLings logo
Publisert 12. mai 2017 17:12

Studier av flerspråklig afasi er et av prosjektene som er gjort mulig av Univeritetet i Oslos finansiering til fem verdensledende forskningsmiljø.

Hana Gustafsson (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 10. mai 2017 17:34

Flerspråklig kompetanse i internasjonal høyere utdanning: et bruksbasert perspektiv

Ved å bruke et bruksbasert perspektiv undersøker dette prosjektet hvordan flerspråklig kompetanse kommer frem i flerspråklige samfunn i internasjonal høyere utdanning og dets kontekster, og hvordan det kan beskrives med språklige strukturer.

Valantis Fyndanis (Foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 8. mai 2017 17:07

Språk og kognitive evner hos friske, eldre flerspråklige: Bevis fra Norge.

Underprosjekt av flerspråklig demens

Foto: Colourbox
Publisert 8. mai 2017 16:11

Prosjektet representerer en systematisk og omfattende undersøkelse av enspråklig og tospråklig tilegnelse av latvisk språk som mangler sidestykke teoretisk og empirisk.

Publisert 5. mai 2017 13:59

Funn om kunnskap om grammatisk kjønn hos L2-talere av norsk ved å bruke eyetracking og andre kontrollerte eksperiment.

Ekaterina Kuzmina (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 4. mai 2017 17:20

Dette er et underprosjekt til flaggskipprosjektet Studies of multilingual aphasia.

Publisert 31. mars 2017 10:27

Språkkontakt og språkendring over tre generasjoner i tyrkiske familier i Norge og Frankrike.

Publisert 18. okt. 2016 16:33

Pernille Hansens doktorgradsprosjekt knyttet seg til to prosjekter om ordforråd hos barn.

Publisert 13. okt. 2016 10:48

Medan det er auka merksemd kring korleis mobilitet og språkleg mangfald resulterer i utbreidd fleirspråklegheit i ein europeisk kontekst, er det og aukande interesse og behov for meir merksemd kring opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula.

Publisert 16. des. 2014 21:07

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke utviklingen av morfosyntaktiske konstruksjoner hos voksne inlærere av tyrkisk som L2. Målet er å spesielt konsentrere seg på flere strukturer i tyrkisk som er utfordrende for studenter, i dette tilfellet norske studenter som tar tyrkisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, ved UiO. Data består av skriftlige eksamensbesvarelser fra fire semestre, hovedsakelig oversettelses oppgaver.

Yulia Rodina (foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 15. mai 2014 09:59

Prosjektet fokuserer på språkutvikling og språkbruk hos og blant tospråklige norsk-russiske barn.

(Ill: UiO/ Foto: Colourbox)
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning er inndelt i ulike enheter. I den norske grunnopplæringen er det for eksempel formulert kompetansemål etter 1.-2.trinn, 4.–5. trinn, 5–7. trinn, 8.–10.trinn og for ulike deler av videregående opplæring.

Publisert 2. nov. 2013 20:34

Språkpolitikk i familien handler om bevisst og ubevisst planlegging og praksis med hensyn til språkbruk så vel som lesing og skriving i hjemmet og blant familiemedlemmer.