Nettsider med emneord «Flerspråklig praksis»

Photo: Elvert Barnes / Flickr
Publisert 27. nov. 2019 10:56

MultiLing lanserte rettslingvistikk som et nytt forskningsfelt i oktober 2017. Dette flaggskipprosjektet er ledet av Aneta Pavlenko og Jan Svennevig. 

Publisert 8. nov. 2018 21:00
Foto: Nadia Frantsen
Publisert 11. mai 2017 16:20

Flerspråklighet og digital kommunikasjon er ett av prosjektene som er gjort mulig av Universitetet i Oslo sin finansiering av fem verdensledende forskningsmiljø.

Anne Marie Landmark (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 8. mai 2017 17:47

Hvilke utfordringer møter flerspråklige talere med demens og deres slektninger og omsorgspersoner i hverdagslige situasjoner, og hvilke strategier bruker talere for å takle disse utfordringene?

Dette postdoktorprosjektet er del av MultiLings flaggskipprosjekt MultiLing demens.

Jessica P. Belisle Hansen (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 7. apr. 2017 15:45

Videoteknologi anses for å være en måte å sikre tilgang til kvalifiserte tolker og å sikre effektivitet. Samtidig er det enda få studier nasjonalt og internasjonalt som beskriver og utforsker autentisk videomediert kommunikasjon. Dette prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap om videomedierte samtaler.

Publisert 6. apr. 2017 14:10
Kristin Vold Lexander (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 9. feb. 2017 10:57

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Et skilt på amharisk og engelsk i Tigray, Etiopia.
Publisert 13. okt. 2016 12:18

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

(Ill: UiO/ Foto: Colourbox)
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning er inndelt i ulike enheter. I den norske grunnopplæringen er det for eksempel formulert kompetansemål etter 1.-2.trinn, 4.–5. trinn, 5–7. trinn, 8.–10.trinn og for ulike deler av videregående opplæring.

(Ill.: UiO/ Foto: Colourbox)
Publisert 10. okt. 2013 21:05

Overgangen fra 4. til 5. trinn regnes tradisjonelt for å være spesielt krevende siden nye fag introduseres, fagene spesialiseres og lærebøkene har mer fagspesifikk informasjon og vanskeligere vokabular.

Publisert 31. mai 2010 13:29