Nettsider med emneord «Flerspråklig praksis»

Publisert 30. aug. 2021 20:43

Prosjektet undersøker hvordan engelsk påvirker norsk språk og hva unge som eldre synes om den økende bruken av engelsk i norsk. 

Publisert 19. jan. 2021 14:23
Bildet kan inneholde: skulder, klær, nakke, t skjorte, hud.
Publisert 11. aug. 2020 10:04

I dette PhD-prosjektet forsker jeg på uformell språkopplæring på språkkaféer.

Logane til universiteta i INTPART-prosjektet
Publisert 7. juli 2020 10:07

Fleirspråklegheit og mangfald kjenneteiknar samfunn over heile verda. Gjennom dette partnarskapet med framifrå universitet i Sør-Afrika og USA, ynsker MultiLing å sette søkelys på opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula

Publisert 8. apr. 2020 16:12
Multilings logo
Publisert 16. mars 2020 13:52

I prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

Photo: Elvert Barnes / Flickr
Publisert 27. nov. 2019 10:56

MultiLing lanserte rettslingvistikk som et nytt forskningsfelt i oktober 2017. Dette flaggskipprosjektet er ledet av Aneta Pavlenko og Jan Svennevig. 

En eldre og en yngre mann snakker sammen. Foto.
Publisert 8. nov. 2018 21:00
Barn, mamma og pappa og en voksen til ser på en mobil.
Publisert 11. mai 2017 16:20

Flerspråklighet og digital kommunikasjon er ett av prosjektene som er gjort mulig av Universitetet i Oslo sin finansiering av fem verdensledende forskningsmiljø.

Portrett.
Publisert 8. mai 2017 17:47

Hvilke utfordringer møter flerspråklige talere med demens og deres slektninger og omsorgspersoner i hverdagslige situasjoner, og hvilke strategier bruker talere for å takle disse utfordringene?

Dette postdoktorprosjektet er del av MultiLings flaggskipprosjekt MultiLing demens.

Dame smiler.
Publisert 7. apr. 2017 15:45

Videoteknologi anses for å være en måte å sikre tilgang til kvalifiserte tolker og å sikre effektivitet. Samtidig er det enda få studier nasjonalt og internasjonalt som beskriver og utforsker autentisk videomediert kommunikasjon. Dette prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap om videomedierte samtaler.

Publisert 6. apr. 2017 14:10
Portrett.
Publisert 9. feb. 2017 10:57

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Et stort billboard for Yordanos restaurant. Foto.
Publisert 13. okt. 2016 12:18

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

Overganger i utdanningsløpet står det med bokstaver. Ung dame og en tabell over høyere utdanning. Illustrasjon.
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning er inndelt i ulike enheter. I den norske grunnopplæringen er det for eksempel formulert kompetansemål etter 1.-2.trinn, 4.–5. trinn, 5–7. trinn, 8.–10.trinn og for ulike deler av videregående opplæring.

Overganger i utdanningssystemet står det med tekst. Elever i klasserom og en tabell over høyere utdanning.  Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 21:05

Overgangen fra 4. til 5. trinn regnes tradisjonelt for å være spesielt krevende siden nye fag introduseres, fagene spesialiseres og lærebøkene har mer fagspesifikk informasjon og vanskeligere vokabular.

Publisert 31. mai 2010 13:29