Nettsider med emneord «Flerspråklig praksis»

Publisert 8. nov. 2018 21:00
Yesim Sevinc (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 24. mai 2017 17:36

Språkkunnskap og språklig usikkerhet over tre generasjoner i et tyrkisk innvandrermiljø i Nederland: Effektene av språkskifte

Kamilla Kraft (Foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 24. mai 2017 15:33

Denne avhandlingen er en studie av språk, kommunikasjon og arbeidsmigrering i den norske arbeidssektoren.

Diana Camps (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 19. mai 2017 11:21

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Elina Kangas (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 12. mai 2017 14:52

Meänkielibrukernes forhold til standardiseringsprosessen av deres eget språk.

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Skjermdump fra filmen "Det hemmelige språket", NRK
Publisert 12. mai 2017 11:14

Standardisering av kvensk fra brukernes perspektiv: Inklusive og eksklusive effekter av standarder

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Judith Purkarthofer (Foto: UiO/Nadia Frantsen)
Publisert 11. mai 2017 17:55

Familiers heteroglossiske "safe spaces": Konstruksjon av sosiale rom for flerspråklige kompetanser og praksiser

Foto: Nadia Frantsen
Publisert 11. mai 2017 16:20

Flerspråklighet og digital kommunikasjon er ett av prosjektene som er gjort mulig av Universitetet i Oslo sin finansiering av fem verdensledende forskningsmiljø.

Hana Gustafsson (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 10. mai 2017 17:34

Flerspråklig kompetanse i internasjonal høyere utdanning: et bruksbasert perspektiv

Ved å bruke et bruksbasert perspektiv undersøker dette prosjektet hvordan flerspråklig kompetanse kommer frem i flerspråklige samfunn i internasjonal høyere utdanning og dets kontekster, og hvordan det kan beskrives med språklige strukturer.

Maria Obojska (Foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 10. mai 2017 16:52

Prosjektets hovedmål er å gi kunnskap om språk og identitet blant polske familier i Norge. Dette doktorgradsprosjektet er del av MultiFam-prosjektet.

Passfoto
Publisert 10. mai 2017 11:52

Dette prosjektet undersøker måtene identiteter uttrykkes på, konstrueres og forhandles frem i flerspråklige og kulturelt mangfoldige kontekster gjennom migrasjonsnarrativer.

Anne Marie Landmark (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 8. mai 2017 17:47

Hvilke utfordringer møter flerspråklige talere med demens og deres slektninger og omsorgspersoner i hverdagslige situasjoner, og hvilke strategier bruker talere for å takle disse utfordringene?

Dette postdoktorprosjektet er del av MultiLings flaggskipprosjekt MultiLing demens.

Jessica P. Belisle Hansen (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 7. apr. 2017 15:45

Videoteknologi anses for å være en måte å sikre tilgang til kvalifiserte tolker og å sikre effektivitet. Samtidig er det enda få studier nasjonalt og internasjonalt som beskriver og utforsker autentisk videomediert kommunikasjon. Dette prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap om videomedierte samtaler.

Publisert 6. apr. 2017 14:10
Publisert 31. mars 2017 10:27

Språkkontakt og språkendring over tre generasjoner i tyrkiske familier i Norge og Frankrike.

Kristin Vold Lexander (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 9. feb. 2017 10:57

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Publisert 13. okt. 2016 12:18

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

Publisert 13. okt. 2016 10:48

Medan det er auka merksemd kring korleis mobilitet og språkleg mangfald resulterer i utbreidd fleirspråklegheit i ein europeisk kontekst, er det og aukande interesse og behov for meir merksemd kring opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula.

Publisert 1. juli 2014 14:08

En dybdestudie av erfaringer relatert til mangfold hos pasienter og helsearbeidere.

Publisert 1. juli 2014 13:49

Dette prosjektet studerer tverrkulturell lingua franca-interaksjon mellom norske terapeuter og tanzanianske pleiere ved et barnehjem i Tanzania.

(Ill: UiO/ Foto: Colourbox)
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning er inndelt i ulike enheter. I den norske grunnopplæringen er det for eksempel formulert kompetansemål etter 1.-2.trinn, 4.–5. trinn, 5–7. trinn, 8.–10.trinn og for ulike deler av videregående opplæring.