Nettsider med emneord «Flerspråklighet»

Publisert 17. des. 2020 10:56
Publisert 14. sep. 2020 11:06
Publisert 17. aug. 2020 09:49
Publisert 8. apr. 2020 16:12
Inskripsjoner med runer og latinsk skrift.
Publisert 23. mars 2020 10:07

Når den latinske skriftkulturen vokste frem i Skandinavia, møtte den en gammel lokal tradisjon med å skrive tekst på folkespråket med runer.

Publisert 4. des. 2019 09:20

Vi undersøker diakrone og synkrone dimensjoner ved flerspråklighet under Habsburg-monarkiet i Sentraleuropa, og hvordan dette kan knyttes til hverdagslige erfaringer, oppfatninger og kulturelle uttrykk for flerspråklighet blant diaspora samfunn fra Sentraleuropa som nå bor i Skandinavia.

Publisert 3. sep. 2019 09:01
Publisert 14. mai 2019 14:43
Publisert 25. jan. 2019 13:55
Publisert 7. sep. 2018 16:33
Publisert 9. aug. 2018 11:00
Publisert 6. apr. 2017 14:10
Publisert 8. feb. 2017 16:00
Publisert 8. feb. 2017 15:43
Publisert 8. feb. 2017 15:36
Publisert 21. des. 2016 14:22
Publisert 21. des. 2016 12:30
Publisert 30. nov. 2016 17:55
Publisert 8. juni 2016 09:20
Publisert 7. jan. 2016 11:33
Publisert 2. feb. 2015 16:27

Postdoktor Gözde Mercan ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 28. mai for å holde foredraget "The representation of (morpho-)syntax in bilingual minds".

Publisert 29. aug. 2014 10:48
Publisert 24. feb. 2014 13:34
Publisert 12. feb. 2014 12:04
Publisert 11. apr. 2013 13:13