Nettsider med emneord «Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk»

Publisert 8. nov. 2018 21:00
Nathan Albury (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 24. mai 2017 16:04

Å kjenne, føle og gjennomføre maorisk språkrevitalisering

Kamilla Kraft (Foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 24. mai 2017 15:33

Denne avhandlingen er en studie av språk, kommunikasjon og arbeidsmigrering i den norske arbeidssektoren.

James Costa (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 24. mai 2017 13:08

James Costa jobbet var postdoktor ved MultiLing 2013–2015.

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Alfonso Del Percio (Foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 23. mai 2017 18:35

Innganger til Europa: Språk i og forvaltningen av transnasjonal migrasjon

 

Dette prosjektet undersøker prosessene til den transnasjonale migrasjonen ved det sørlige grenseområdet til Den europeiske union, mer spesifikt nordafrikanere som ankommer Italia. Det har som mål særlig å produsere en kompleks forståelse av rollen språk og flerspråklighet har i innvandrernes sosiale, politiske og økonomiske integreringsprosess i Italia, men også i andre europeiske vertssamfunn mer generelt.

Diana Camps (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 19. mai 2017 11:21

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Elina Kangas (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 12. mai 2017 14:52

Meänkielibrukernes forhold til standardiseringsprosessen av deres eget språk.

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Skjermdump fra filmen "Det hemmelige språket", NRK
Publisert 12. mai 2017 11:14

Standardisering av kvensk fra brukernes perspektiv: Inklusive og eksklusive effekter av standarder

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Judith Purkarthofer (Foto: UiO/Nadia Frantsen)
Publisert 11. mai 2017 17:55

Familiers heteroglossiske "safe spaces": Konstruksjon av sosiale rom for flerspråklige kompetanser og praksiser

Hana Gustafsson (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 10. mai 2017 17:34

Flerspråklig kompetanse i internasjonal høyere utdanning: et bruksbasert perspektiv

Ved å bruke et bruksbasert perspektiv undersøker dette prosjektet hvordan flerspråklig kompetanse kommer frem i flerspråklige samfunn i internasjonal høyere utdanning og dets kontekster, og hvordan det kan beskrives med språklige strukturer.

Maria Obojska (Foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 10. mai 2017 16:52

Prosjektets hovedmål er å gi kunnskap om språk og identitet blant polske familier i Norge. Dette doktorgradsprosjektet er del av MultiFam-prosjektet.

Passfoto
Publisert 10. mai 2017 11:52

Dette prosjektet undersøker måtene identiteter uttrykkes på, konstrueres og forhandles frem i flerspråklige og kulturelt mangfoldige kontekster gjennom migrasjonsnarrativer.

MultiLings logo
Publisert 10. mai 2017 11:05

Flerspråklighet og globalisering: Perspektiver fra Norge er ett av fem prosjekt muliggjort av Universitetet i Oslos finansiering av fem verdensledende forskningsmiljø.

Haley De Korne (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 9. mai 2017 17:32

Kritikk og restrukturering av språkhierarkier: Praksiser og diskurser hos "lokale" og "globale" språklærere i flerspråklige områder

Rafael Lomeu (Foto: Nadia Frantsen)
Publisert 5. mai 2017 11:23

Dette doktorgradsprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and Globalization: Perspectives from Norway.

Foto: Nathan Albury
Publisert 4. mai 2017 15:02

Dette prosjektet gir en folkelingvistisk tilnærming til flerspråklighet ved å undersøke og sammenligne hvordan malaysisk ungdom fra ulike etnolingvistiske grupper konstruerer, forklarer og rasjonaliserer det betydelige språklige mangfoldet i Malaysia, parallelt med malaysisk postkolonial nasjonsbygging, økonomisk utvikling, etnisk identitet og statsborgerskap.

Publisert 2. mars 2017 14:52

Dette prosjektet tek føre seg språkpolitikk i norsk akademia, med ei vekt på institusjonar som tek det ein kan skildre som uvanlege språkval. Prosjektet granskar kva som verkar inn på språkval og utarbeiding av språkpolitikk i akademia.

Kristin Vold Lexander (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 9. feb. 2017 10:57

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Publisert 13. okt. 2016 12:18

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

Publisert 13. okt. 2016 10:48

Medan det er auka merksemd kring korleis mobilitet og språkleg mangfald resulterer i utbreidd fleirspråklegheit i ein europeisk kontekst, er det og aukande interesse og behov for meir merksemd kring opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula.