Nettsider med emneord «Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk»

Fotografi av Mari J. W. Andersen, kvinne med mørkt hår, blå og gul kjole og svart cardigan som ser rett inn i kameraet.
Publisert 6. aug. 2020 13:39

I doktorgradsprosjektet mitt utforsker jeg læreroppfatninger og flerspråklige praksiser i programfagene på ulike yrkesfaglige linjer i videregående skole.

Logane til universiteta i INTPART-prosjektet
Publisert 7. juli 2020 10:07

Fleirspråklegheit og mangfald kjenneteiknar samfunn over heile verda. Gjennom dette partnarskapet med framifrå universitet i Sør-Afrika og USA, ynsker MultiLing å sette søkelys på opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula

Multilings logo
Publisert 16. mars 2020 13:52

I prosjektet Andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet: om polske immigranter i Norge undersøker vi ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

Olga Solovova (Foto: Nadia Frantsen/UiO)
Publisert 21. nov. 2019 11:49

Dette prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020s forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie-tildelingsavtale nr. 798157.

En eldre og en yngre mann snakker sammen. Foto.
Publisert 8. nov. 2018 21:00
MultiLings logo
Publisert 10. mai 2017 11:05

Flerspråklighet og globalisering: Perspektiver fra Norge er ett av fem prosjekt muliggjort av Universitetet i Oslos finansiering av fem verdensledende forskningsmiljø.

Portrett.
Publisert 9. mai 2017 17:32

Kritikk og restrukturering av språkhierarkier: Praksiser og diskurser hos "lokale" og "globale" språklærere i flerspråklige områder

Portrett.
Publisert 5. mai 2017 11:23

Dette doktorgradsprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and Globalization: Perspectives from Norway.

Portrett.
Publisert 2. mars 2017 14:52

Dette prosjektet tek føre seg språkpolitikk i norsk akademia, med ei vekt på institusjonar som tek det ein kan skildre som uvanlege språkval. Prosjektet granskar kva som verkar inn på språkval og utarbeiding av språkpolitikk i akademia.

Portrett.
Publisert 9. feb. 2017 10:57

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Et stort billboard for Yordanos restaurant. Foto.
Publisert 13. okt. 2016 12:18

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.
Publisert 2. nov. 2013 20:35
Overganger i utdanningsløpet står det med bokstaver. Ung dame og en tabell over høyere utdanning. Illustrasjon.
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning er inndelt i ulike enheter. I den norske grunnopplæringen er det for eksempel formulert kompetansemål etter 1.-2.trinn, 4.–5. trinn, 5–7. trinn, 8.–10.trinn og for ulike deler av videregående opplæring.

Overganger i utdanningssystemet står det med tekst. Elever i klasserom og en tabell over høyere utdanning.  Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 21:05

Overgangen fra 4. til 5. trinn regnes tradisjonelt for å være spesielt krevende siden nye fag introduseres, fagene spesialiseres og lærebøkene har mer fagspesifikk informasjon og vanskeligere vokabular.