Nettsider med emneord «Fonologi»

Publisert 3. sep. 2019 09:01
Publisert 13. jan. 2017 11:25
Publisert 3. aug. 2016 09:16
Publisert 17. nov. 2014 18:22

I prosjektet Norske barns første ord undersøker vi hvilke ord norske barn lærer først.

Publisert 17. sep. 2010 14:49

Prosjektet undersøker den aller tidligste språklige utviklingen hos små barn som skal lære norsk.

Publisert 4. juni 2010 14:02
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 30. apr. 2010 14:01

Prosjektet beskriver ulike lyder ved det franske språket og deres forhold til hverandre, så som det fonemiske systemet, sammentrekning og intonasjon.