Nettsider med emneord «Forskningsetikk»

Bilde av fargerike figurer og grafer
Publisert 2. juni 2021 19:18

Er du interessert i etiske dilemmaer som oppstår i forskning med barn og unge? Delta på webinar i forbindelse med de H2020 finansierte prosjektene CO:RE og ySKILLS i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Illustrasjon. Ansiktsprofil av en kvinne. Sol og himmel i bakgrunnen.
Publisert 12. apr. 2021 10:09

Tirsdag 4 mai arrangerer Barn, unge og medier-gruppen et webinar om forskningsintegritet. 

Publisert 3. feb. 2017 08:38
Publisert 4. juni 2012 11:45