Personer med emneord «Hjerte og sirkulasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Geiran, Odd Professor emeritus +47 23073735 +47 90967618 (mob) odd.geiran@medisin.uio.no Hjerte og sirkulasjon, Lungefunksjon