Personer med emneord «IT-tjenester»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Klaus Wik Wik, Klaus Head engineer +47-22858268 k.w.f.wik@hf.uio.no IT-tjenester, Brukerstøtte
Bilde av Asgeir Nesøen Nesøen, Asgeir Senioringeniør +47 22855106 +47 99418365 asgeir.nesoen@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF, MySQL, MariaDB, OpenLayers, Php, Zend, database, datamodellering, backend
Bilde av Heidi Løken Løken, Heidi Overingeniør +47 22844440 +47 90739023 heidi.loken@hf.uio.no IT-tjenester, IT-støtte til forskning
Bilde av Damir Nedic Nedic, Damir Senioringeniør +47 22857835 +47 47010357 dnedic@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF
Bilde av Jesmine Christopher Christopher, Jesmine Avdelingsingeniør +47 22844312 jesmine.christopher@hf.uio.no IT-tjenester
Bilde av Øystein Bjarne Ekevik Ekevik, Øystein Bjarne Senioringeniør +47 22857943 +47 97674584 +4797674584 o.b.ekevik@hf.uio.no IT-tjenester, digitale medier i læring og forskning, DMLF
Bilde av Lars Erik Norrøne Norrøne, Lars Erik Overingeniør 22854878 92634437 l.e.norrone@hf.uio.no IT-tjenester