Personer med emneord «Ibsen»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ellen Rees Rees, Ellen Senterleder/Professor +47-22858677 +47-98830354 ellen.rees@hf.uio.no Ibsen, Drama, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Bilde av Live Hov Hov, Live Professor emerita live.hov@ikos.uio.no Teatervitenskap, Ibsen, Teaterhistorie, Musikkteater, Operahistorie
Bilde av Astrid Sæther Sæther, Astrid Førsteamanuensis emeritus +47-22858678 +47-92483828 astrid.sather@ibsen.uio.no Ibsen, Biografi, Feministisk teori, Undervisning
Bilde av Nilu Kamaluddin Kamaluddin, Nilu Researcher +4722858648 +4793282569 nilu.kamaluddin@ibsen.uio.no Modernity, Ibsen, Drama
Bilde av Nilu Kamaluddin Kamaluddin, Nilu Forsker +4722858648 +4793282569 +47-93282569 nilu.kamaluddin@ibsen.uio.no Modernitet, Ibsen, Drama
Bilde av Liyang Xia Xia, Liyang Førsteamanuensis +47-22858687 liyang.xia@ibsen.uio.no Ibsen, Kina, Kjønnsforskning, Teatervitenskap, Oversettelsesstudier, Resepsjon, Digital humaniora
Bilde av Liyang Xia Xia, Liyang Associate Professor +47-22858687 liyang.xia@ibsen.uio.no Ibsen, China, Theatre, Gender Studies, Reception Studies, Translation Studies, Digital Humanities
Bilde av Cristina Gomez Baggethun Gomez Baggethun, Cristina Førstelektor +47 22845994 c.g.baggethun@ilos.uio.no Spansk litteratur, norsk litteratur, teater, Ibsen, oversettelse, feminisme, spansk kultur
Bilde av Live Hov Hov, Live Professor Emeritus live.hov@ikos.uio.no Theatre history, Ibsen, Music theatre, Baroque Opera
Bilde av Cristina Gomez Baggethun Gomez Baggethun, Cristina Senior Lecturer +47 22845994 c.g.baggethun@ilos.uio.no Norwegian Literature, Spanish Literature, Ibsen, Theatre, Translation, Philosophy, Feminism
Bilde av Gianina Druta Druta, Gianina Førsteamanuensis +40-729657829 gianina.druta@ibsen.uio.no Ibsen, Rumensk teater, Digital humaniora, Resepsjonsstudier, IbsenStage
Bilde av Gianina Druta Druta, Gianina Associate Professor +40-729657829 gianina.druta@ibsen.uio.no Ibsen, Romanian theatre, Digital Humanities, Reception Studies, IbsenStage
Bilde av Giuliano D'Amico D'Amico, Giuliano Førsteamanuensis +47 22858689 giuliano.damico@ibsen.uio.no Ibsen, Nordisk litteratur, Oversettelsestudier, Bokhistorie, Resepsjon, Litteratursosiologi, Vestlig esoterisme
Bilde av Giuliano D'Amico D'Amico, Giuliano Associate Professor +47 22858689 giuliano.damico@ibsen.uio.no Ibsen, Scandinavian literature, Western esotericism, Translation Studies, History of the Book, Reception Studies, Sociology of Literature
Bilde av Kristin Kosberg Kosberg, Kristin Senior Librarian +47 22858019 +47-91153912 kristin.kosberg@ibsen.uio.no Library, Ibsen, The Virtual Ibsen Centre, Digital humanities, The international Ibsen Bibliography, Library guidance, Teaching, Literature search, Metadata, Ibsen Studies
Bilde av Kristin Kosberg Kosberg, Kristin Spesialbibliotekar +47 22858019 +47-91153912 kristin.kosberg@ibsen.uio.no Bibliotek, Ibsen, Det virtuelle Ibsen-senteret, Digital humaniora, Den internasjonale Ibsen-bibliografien, Veiledning, Undervisning, Litteratursøk, Metadata, Ibsen Studies
Bilde av Nina Marie Evensen Evensen, Nina Marie Forsker/datarøkter +47-92060359 n.m.evensen@ibsen.uio.no Det virtuelle Ibsensenteret, Ibsenstage, Digital humaniora, Edisjonsfilologi, Ibsen, Nordisk litteratur