Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Afshin, Parisa Stipendiat +47-22858326 parisa.afshin@iped.uio.no Pedagogikk, Entreprenørskap, Organisasjonsteori, Innovasjon
Andersen, Allan Dahl Forsker +47-22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Energipolitikk, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer, Infrastrukturer, Innovasjon
Bakkevold, Malena Seksjonssjef +47-22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Innovasjon, Ekstern finansiering, Strategi, Satsinger
Bye-Andersen, Are Seniorrådgiver +47-22856700 are.bye-andersen@admin.uio.no Innovasjon, Alumni, Arbeidsliv
Chasanidou, Dimitra Postdoktor dimitra.chasanidou@tik.uio.no Innovasjon, bærekraftig utvikling, Innovasjonssystemer
Christophersen, Nils Damm Professor emeritus +47-22852406 +47-93496172 (mob) nilsch@ifi.uio.no entreprenørskap, open science, open source, innovasjon
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47-22858671 +47-40454144 (mob) gunnar.dick@mn.uio.no Livsvitenskap, innovasjon, Digitalt liv, Horisont 2020, EU, Bioteknologi, Nevrovitenskap, biologi, Forskningsadministrasjon
Enger, Simen G. Ph.d.-kandidat simen.enger@tik.uio.no Innovasjon
Estensen, Monica Bring Seniorrådgiver +47-22845319 95961038 m.b.estensen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Scientia Fellows, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Innovasjon, Pressekontakt, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Fagerberg, Jan +47-22841610 jan.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Gonzalez, Jakoba Sraml Forsker +47-22841660 j.s.gonzalez@tik.uio.no Kreativitet, Innovasjon og kreativitet under vanskelige forhold, Innovasjonsprosesser, Innovasjon
Grønning, Terje Professor +47-22855336 terje.gronning@iped.uio.no Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling, Entreprenørskap, Arbeidslivslæring, Innovasjon
Guillen-Royo, Monica Forsker +47-22841608 monica.guillen-royo@tik.uio.no Well-being, Innovasjon
Gulbrandsen, Magnus Professor +47-22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Hallingby, Hanne Kristine Ph.d.-kandidat hannkhal@student.sv.uio.no Innovasjon
Hanson, Jens Forsker +47-22841635 jens.hanson@tik.uio.no Klimautfordringer, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Kunnskapsøkonomi, Energipolitikk, Innovasjon
Hjort, Ingrid Stipendiat +47-22841655 ingrid.hjort@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Politisk økonomi, Miljø og klima, miljø- og ressursforvaltning, Lobbyisme, Innovasjon, Grønn politisk tenkning, Teknologiutvikling
Kase, Eili Tranheim Førstelektor +47-22856545 e.t.kase@farmasi.uio.no Type 2 diabetes, Fedme, nye angrepspunkter for legemiddel, Innovasjon, LXR
Kontareva, Alina Stipendiat alina.kontareva@tik.uio.no Innovasjon
Leunbach, Daniel Universitetslektor +47-22840927 +47 98 83 20 24 daniel.leunbach@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Lie, Christine Mee Stipendiat c.m.lie@tik.uio.no Innovasjon
Lindberg, Marie Byskov Stipendiat +47-22841611 m.b.lindberg@tik.uio.no Innovasjon
Lingaas, Else Marie Permisjon e.m.lingaas@mn.uio.no Innovasjon, Forskerutdanning
Lüders, Marika Instituttleder +47-22850415 marika.luders@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Brukeropplevelser, HCI, Sosiale medier, Medieinnovasjon, Innovasjon, Teknologiutvikling
Mäkitie, Tuukka Stipendiat trmakiti@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energi, klima
Nakkerud, Andreas Stipendiat 99493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Knowledge Representation, Logikk, Data Science, Optimering, Innovasjon, OBDA, Big Data, Matematisk Logikk
Normann, Håkon Endresen Postdoktor +47-22845885 95142524 (mob) +47 951 42524 h.e.normann@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Klimautfordringer, Miljø og energi, Energipolitikk, Innovasjon, Innovasjonspolitikk
Nykamp, Hilde +47-22841617 93285877 (mob) hildenyk@student.sv.uio.no Energipolitikk, Klimaendringer, Klimautfordringer, Fornybar energi, Innovasjonssystemer, Innovasjon
Rongved, Pål Professor +47-22855024 +47-95700897 (mob) pal.rongved@farmasi.uio.no antibiotikaresistens, Sink, Organisk kjemi, Innovasjon, Kontrastmidler, LXR, Aquaporiner, Patent, Life Science, Proteaser
Rydland, Veslemøy Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Sosioemosjonell utvikling, Innovasjon, Pedagogikk, Språk og kommunikasjon, Rådgivning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling
Santoalha, Artur Stipendiat +351 916 728 247 artur.santoalha@tik.uio.no Innovasjon
Schwabe, Henrik Stipendiat +47-22855675 henrik.schwabe@tik.uio.no Innovasjon
Simensen, Erlend Osland Stipendiat e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth Ph.d.-kandidat k.e.v.skogen@tik.uio.no Innovasjon
Sogner, Ingrid Seksjonssjef +47-22854465 +47-90663386 (mob) ingrid.sogner@medisin.uio.no Forskningspolitikk, EU, Innovasjon, Næringsliv, Internasjonalt samarbeid, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering
Strøm-Andersen, Nhat Stipendiat +47-22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Stølen, Svein Rektor +47-22856303 rektor@uio.no Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47-22841630 92660825 (mob) e.m.svennevik@tik.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Thune, Taran Mari Professor +47-22841634 93069594 (mob) t.m.thune@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer, Impact
Tsouri, Maria Postdoktor +47-22854070 maria.tsouri@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Innovasjon
Vennebo, Kirsten Foshaug Førsteamanuensis +47-22857621 k.f.vennebo@ils.uio.no innovasjon, arbeidsplasslæring, Utdanningsledelse, skolelederutdanning, digitalisering
Viñas Bardolet, Clara Forsker +47-22841640 c.v.bardolet@tik.uio.no Innovasjon, Well-being, Kunnskapsøkonomi
Wicken, Olav Professor +47-22841619 olav.wicken@tik.uio.no Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi, Innovasjonssystemer, Innovasjon, Teknologi- og industrihistorie, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk
de Lange, Thomas Førsteamanuensis +4799030789 t.d.lange@medisin.uio.no Utdanning, endoskopi, screening, gastroenterologi, innovasjon