Nettsider med emneord «Internasjonalt samarbeid»

Ser ned fra høy bygning på glassvinduer som speiler mennesker  på bakkenivå.
Publisert 25. jan. 2018 12:24

BROKEX er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert gjennom et Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Heidi Østbø Haugen leder prosjektet. Prosjektet pågår fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023.   

Publisert 23. mai 2010 20:02
Publisert 9. juni 2008 12:27
Publisert 9. juni 2008 12:26