Nettsider med emneord «Internett»

Bilde av fargerike figurer og grafer
Publisert 2. juni 2021 19:18

Er du interessert i etiske dilemmaer som oppstår i forskning med barn og unge? Delta på webinar i forbindelse med de H2020 finansierte prosjektene CO:RE og ySKILLS i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Illustrasjon. Ansiktsprofil av en kvinne. Sol og himmel i bakgrunnen.
Publisert 12. apr. 2021 10:09

Tirsdag 4 mai arrangerer Barn, unge og medier-gruppen et webinar om forskningsintegritet. 

Publisert 30. mars 2020 10:00

IMK har et stort miljø av forskere som jobber med problemstillinger relatert til barn og ungdoms bruk av digitale medier. Forskerne tilknyttet denne gruppen leverer nyskapende forskning om barn, ungdom, familier og foreldreskap i en digital mediehverdag.

Publisert 30. sep. 2010 12:52
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 12. sep. 2008 15:11
Publisert 8. aug. 2006 10:43
Publisert 6. juni 2005 00:00