Nettsider med emneord «Islam»

Painting of a landscape with trees.
Publisert 16. feb. 2018 14:10

Mobile Muslims and Invisible Islam (MMII) studies how Islam takes shape in Europe. The focus is on those Muslim voices that tend to escape public attention.

Maleri av landskap med trær.
Publisert 16. feb. 2018 14:10

Prosjektet studerer hvordan islam formes og utvikles i Europa med vekt på de muslimske stemmene som får mindre oppmerksomhet i offentligheten og forskningen.

A wall with star shaped carvings in gold and blue.
Publisert 12. jan. 2018 10:46

Seminar presentation by Dr Melissa Forstrom from the Purchase College - State University of New York. Coffee and tea will be served. This event is open for all.

A wall with star shaped carvings in gold and blue.
Publisert 15. des. 2017 15:05

Seminar presentation by Dr Melissa Forstrom from the Purchase College - State University of New York. Coffee and tea will be served. This event is open for all.

Publisert 3. aug. 2017 15:09
Publisert 11. okt. 2015 21:03
Publisert 15. jan. 2015 11:08
Publisert 15. jan. 2015 11:06
Publisert 16. aug. 2013 11:32
Publisert 16. aug. 2013 11:32
Publisert 30. sep. 2010 12:52
Publisert 24. juni 2010 13:38
Publisert 29. sep. 2008 13:46
Publisert 29. sep. 2008 13:16
Publisert 29. sep. 2008 13:13
Publisert 29. sep. 2008 13:08
Publisert 6. juni 2005 00:00
Publisert 6. juni 2005 00:00
Publisert 6. juni 2005 00:00