Nettsider med emneord «Italia»

Bildet kan inneholde: vinter, snø, turisme, tre, frysing.
Publisert 4. des. 2019 14:15

Denne forskningsgruppen består av forskere som arbeider med litteratur, språkvitenskap, område- og kulturstudier og som er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten til de involverte personene.

Publisert 4. des. 2019 09:20

Denne forskergruppen er et forum for å diskutere flerspråklige praksiser i Sentraleuropa og på Balkan fra et lingvistisk og litterært perspektiv.

Seven people standing in a road. Men, women and children with bags. Wintertime.
Publisert 8. nov. 2017 18:37

This research group consists of scholars dealing with literature, linguistics, area and cultural studies interested in migration, real and metaphorical borders, and how these phenomena shape the individual and collective identity of the subjects involved.

Publisert 4. aug. 2017 10:36
Publisert 26. aug. 2011 12:33
Publisert 4. juni 2010 15:43