Nettsider med emneord «Korpuslingvistikk»

Publisert 16. juni 2017 09:40
Publisert 16. juni 2017 09:21
Publisert 26. jan. 2011 10:13
Publisert 27. okt. 2010 21:36

De eldste belegga (ca. XIV-XII f.Kr.) av det greske språket består av innskrifter (hovedsakelig fra palassarkiva i Knossos, Pylos, Tiryns, Thebes og Mykene) skrevet med ei stavelsesskrift som vi kaller for Linear B. Disse tekstene blei tyda så seint som i 1952. Språket i innskriftene kalles mykensk gresk. Dette prosjektet sitt formål er å opprette et komplett, annotert og søkbart korpus av det mykenske språket.

Publisert 31. aug. 2010 10:59

The group provides a forum for the discussion of topics related to corpus linguistics and other aspects of English language research.

Publisert 4. juni 2010 15:43
Publisert 4. juni 2010 14:12
Publisert 21. mai 2010 17:08