Personer med emneord «Kromatin»

Navn Telefon E-post Emneord
Eskeland, Ragnhild Førsteamanuensis, IMB, MedFak (+47) 22 85 14 57 ragnhild.eskeland@medisin.uio.no Epigenetikk, Kromatin, Organisering i cellekjernen, stamceller
Grini, Paul Professor +47 22854574 +47 99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Planter, Epigenetikk, Kromatin, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science