Personer med emneord «Kvalitative metoder»

Navn Telefon E-post Emneord
Björnsdottir, Ingunn Førsteamanuensis +47 22856650 +47 93621551 (mob) 93621551 ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Farmasøytisk policy, Legemiddeløkonomi, Helseøkonomi, Registerbasert forskning, Kvalitative metoder, Global health
Bjørvik, Eira Postdoktor +47 22859201 +47 93486942 (mob) eira.bjorvik@medisin.uio.no Medisinsk historie, teknologi- og vitenskapshistorie, kreftoverlevelse, kvalitative metoder
Coman, Alina Postdoktor +47 22850668 +47 92665137 (mob) +47 92665137 alina.coman@medisin.uio.no Etikk, kvalitative metoder, Psykisk helse, Teknologi, kulturstudier
Lilleaas, Ulla-Britt Gjesteforsker 22858979 92038367 u.b.lilleaas@stk.uio.no Sosiologi, Kjønnsforskning, Kropp, Helse, Maskuliniteter, Likestilling, Sosial Endring, Kvalitative metoder, Forskningsformidling
Liu, Fengshu Professor +47 22856163 +47 41697272 (mob) fengshu.liu@iped.uio.no kvalitative metoder, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Identitetprosesser og læring, Kjønnsforskning, Danning, Kjønn, Kina, Pedagogikk, Moderne oppvekst, Norge, Ungdom, Generasjon
Ludvigsen, Sten Professor 22840712 95774652 (mob) stenl@iped.uio.no læring, kvalitative metoder, interaksjonsanalyse, vitenskapsteori
Solbrække, Kari Nyheim Professor +47 22845373 +47 90016689 (mob) 90016689 k.n.solbrakke@medisin.uio.no Ikke-smittsomme sykdommer, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kapasitetsbygging, kjønn og global helse, kvalitative metoder, medikalisering av hverdagen