Nettsider med emneord «Læringsarena»

Publisert 6. nov. 2018 16:57

Omvendt klasserom («flipped classroom») er en pedagogisk tilnærming til forholdet mellom studentens egen forberedelse og møtet mellom underviser og student. Hva slags aktiviteter bør disse ulike fasene i studiehverdagen brukes til? Hvilken måte å organisere undervisning og selvstudium på gir størst læringsutbytte?

Publisert 21. aug. 2018 14:29

Fra høsten 2018 er det et krav om sensorveiledninger til alle eksamener. Hva er en god sensorveiledning? Hvordan sikrer vi sammenheng mellom læringsmål, undervisningsopplegg, eksamensoppgaver og sensorveiledninger? Kan sensorveiledninger også spille en rolle i arbeidet med å sørge for progresjon, sammenheng og helhet i studieløpene?

Publisert 15. mars 2018 10:17

Ordet «digitalisering» er overalt i høyere utdanning, i diskusjoner og i konkrete prosjekter som påvirker studenter og ansatte. Hvordan opplever undervisere og studenter som ikke er spesielt opptatt av digitalisering sin digitale HF-hverdag? Hvordan orienterer nye og gamle studenter og undervisere seg i det digitale landskapet? Hvordan kan vi ta i bruk de riktige digitale ressursene på en kreativ og positiv måte? Hvilke fallgruver bør vi unngå? Vi hører fra forskere, studenter og undervisere og inviterer til diskusjon.

Publisert 4. okt. 2017 09:51

UiO har laget en ny og enkel tjeneste for opptak av forelesninger. Tjenesten har fått det velklingende navnet Forelesningsopptak.

Publisert 22. aug. 2017 12:27

Studenthverdagen omfatter en stor andel tid som studentene selv velger hvordan de vil bruke. Hvordan oppleves denne situasjonene av lærere og studenter?

Publisert 22. aug. 2017 12:23

Gode studieprogrammer må vedlikeholdes i samspill med samfunnet og arbeidslivet: Hvordan presenterer vi programmene slik at evalueringspanelene kan gjøre en god jobb? Hvordan følger vi opp innspillene vi får fra studenter og eksterne deltagere?