Nettsider med emneord «Latin»

Runes and latin letters carved on a stone.
Publisert 23. mars 2020 10:09

When the Latin written culture was introduced in Scandinavia, it encountered an old native tradition based on the local vernacular and the runic script.

Inskripsjoner med runer og latinsk skrift.
Publisert 23. mars 2020 10:07

Når den latinske skriftkulturen vokste frem i Skandinavia, møtte den en gammel lokal tradisjon med å skrive tekst på folkespråket med runer.

Publisert 2. feb. 2018 09:59
Book with brown wooden cover.
Publisert 14. feb. 2017 14:13

Between runes and manuscripts there were the Roman-alphabet inscriptions. This is the first comprehensive study of these inscriptions and the role they played in the Norwegian Viking and Middle Ages.

 Bok med brunt treomslag.
Publisert 14. feb. 2017 14:03

Mellom runer og manuskript fanst innskriftene med latinske bokstavar. Dette er den første omfattande studien av desse innskriftene og av rolla dei spela i norsk vikingtid og mellomalder.

Publisert 14. des. 2010 15:02
Publisert 14. des. 2010 14:54
Publisert 14. des. 2010 14:52
Publisert 2. juni 2010 11:56
Publisert 2. juni 2010 11:56
Publisert 2. juni 2010 11:56
Publisert 2. juni 2010 11:56
Publisert 2. juni 2010 11:56