Personer med emneord «Literacy»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kjell Lars Berge Berge, Kjell Lars Professor +47 22856711 +4792421945 +47 924 21 945 k.l.berge@iln.uio.no Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy
Bilde av Johan Bollaert Bollaert, Johan Doctoral Research Fellow +46737252604 johan.bollaert@iln.uio.no Old Norse Philology, Epigraphy, Runes, Middle Ages, Literacy, PhD candidate
Bilde av Anne Golden Golden, Anne Professor +47 22854291 +47 90939590 anne.golden@iln.uio.no Multilingualism, Second language acquisition, Education, Literacy, Vocabulary, Metaphors, Identity, Narratives, Creole studies, Norwegian Grammar, Family Language Policy
Bilde av Anna Catharina Horn Horn, Anna Catharina Postdoctoral Fellow +47 22854282 a.c.horn@iln.uio.no Old Norse Philology, Old Norse Literature, Palaeography, Codicology, Literacy, Manuscripts, Manuscript Culture, Middle Ages, medieval law, Medieval Culture, Medieval History
Bilde av Anna Catharina Horn Horn, Anna Catharina Postdoktor +47 22854282 a.c.horn@iln.uio.no Norrøn filologi, Paleografi, Kodikologi, Literacy, Middelalderlover, Middelalder, middelalderhåndskrifter, Magnus Lagabøtes landslov
Bilde av Karl G. Johansson Johansson, Karl G. Professor 22856142 k.g.a.johansson@iln.uio.no Middelalder, Norrønt, Skaldediktning, Literacy, Manuskriptkultur i middelalderen, Eddadiktning, Översättningsstudier, Orality
Bilde av Karl G. Johansson Johansson, Karl G. Professor 22856142 k.g.a.johansson@iln.uio.no Medieval Studies, Old Norse, Manuscript Culture, Eddic Poetry, Skaldic Poetry, Orality, Literacy
Bilde av Kristin Torjesen Marti Marti, Kristin Torjesen Stipendiat +4722856218 k.t.marti@iln.uio.no Sakprosa, Doktorgradsstipendiat, Skriveforskning, Tekstvitenskap, Literacy
Bilde av Kristin Torjesen Marti Marti, Kristin Torjesen Doctoral Research Fellow +4722856218 k.t.marti@iln.uio.no Non-fiction literature, Rhetoric, Writing research, Textual science, Literacy
Bilde av Ida Seljeseth Seljeseth, Ida 92047828 ida.seljeseth@iln.uio.no Klarspråk, Doktorgradsstipendiat, Sakprosa, Tekstvitenskap, Retorikk, Literacy, demokrati, multimodalitet
Bilde av Ingebjørg Tonne Tonne, Ingebjørg Professor +47 22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet
Bilde av Ingvild Badhwar Valen-Sendstad Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar Stipendiat +47 22844279 94018801 i.b.valen-sendstad@iln.uio.no Flerspråklighet, språkpolitikk, Kjønn og kvinneperspektiver, Literacy, Ethnography
Bilde av Ingvild Badhwar Valen-Sendstad Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar Doctoral Research Fellow +47 22844279 94018801 i.b.valen-sendstad@iln.uio.no Multilingualism, Ethnography, Language Ideologies, Language Policy and Planning, Gender Studies, Literacy