Personer med emneord «Literacy»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Karl G. Johansson Johansson, Karl G. Professor 22856142 k.g.a.johansson@iln.uio.no Middelalder, Norrønt, Manuskriptkultur i middelalderen, Eddadiktning, Översättningsstudier, Skaldediktning, Literacy, Orality
Bilde av Kjell Lars Berge Berge, Kjell Lars Professor +47 22856711 +4792421945 +47 924 21 945 k.l.berge@iln.uio.no Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy
Bilde av Kristin Torjesen Marti Marti, Kristin Torjesen Stipendiat +4722856218 k.t.marti@iln.uio.no Sakprosa, Doktorgradsstipendiat, Skriveforskning, Tekstvitenskap, Literacy
Bilde av Anna Catharina Horn Horn, Anna Catharina Postdoktor +47 22854282 a.c.horn@iln.uio.no Norrøn filologi, Paleografi, Kodikologi, Literacy, Middelalderlover, Middelalder, middelalderhåndskrifter, Magnus Lagabøtes landslov
Bilde av Johan Georges P Bollaert Bollaert, Johan Georges P Doctoral Research Fellow +46737252604 j.g.p.bollaert@iln.uio.no Old Norse Philology, Epigraphy, Runes, Middle Ages, Literacy, PhD candidate
Bilde av Anna Catharina Horn Horn, Anna Catharina Postdoctoral Fellow +47 22854282 a.c.horn@iln.uio.no Old Norse Philology, Old Norse Literature, Palaeography, Codicology, Literacy, Manuscripts, Manuscript Culture, Middle Ages, medieval law, Medieval Culture, Medieval History
Bilde av Kristin Torjesen Marti Marti, Kristin Torjesen Doctoral Research Fellow +4722856218 k.t.marti@iln.uio.no Non-fiction literature, Rhetoric, Writing research, Textual science, Literacy
Bilde av Ingebjørg Tonne Tonne, Ingebjørg Professor +47 22856766 ingebjorg.tonne@iln.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet
Bilde av Anne Golden Golden, Anne +47 22854291 +47 90939590 anne.golden@iln.uio.no Multilingualism, Second language acquisition, Education, Literacy, Vocabulary, Metaphors, Identity, Narratives, Creole studies, Norwegian Grammar, Family Language Policy
Bilde av Ingvild Badhwar Valen-Sendstad Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar Stipendiat +47 22844279 94018801 i.b.valen-sendstad@iln.uio.no Flerspråklighet, språkpolitikk, Kjønn og kvinneperspektiver, Literacy, Ethnography
Bilde av Ingvild Badhwar Valen-Sendstad Valen-Sendstad, Ingvild Badhwar Doctoral Research Fellow +47 22844279 94018801 i.b.valen-sendstad@iln.uio.no Multilingualism, Ethnography, Language Ideologies, Language Policy and Planning, Gender Studies, Literacy
Bilde av Karl G. Johansson Johansson, Karl G. Professor 22856142 k.g.a.johansson@iln.uio.no Medieval Studies, Old Norse, Manuscript Culture, Eddic Poetry, Skaldic Poetry, Orality, Literacy