Nettsider med emneord «Litteratur og litteraturvitenskap»

Publisert 25. jan. 2022 15:08
Publisert 6. sep. 2021 15:40
Publisert 5. aug. 2020 09:39
Utsnitt av vevmønster i mange ulike farger. Foto.
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Publisert 2. feb. 2018 09:59
Publisert 4. sep. 2017 09:14
Publisert 6. apr. 2017 08:52
Publisert 7. nov. 2016 14:46

Etikk har lenge vore oversett i litteraturdebatten, men romanar som ligg tett opp til røynda tvingar temaet fram, ifølgje litteraturprofessor Jakob Lothe.

Bildet kan inneholde: bok, hylle, utgivelse, tre, reoler.
Publisert 1. juni 2016 10:15

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. 

Publisert 5. jan. 2015 11:22
Publisert 12. juni 2014 12:31
Publisert 4. juni 2010 15:38
Publisert 4. juni 2010 14:23
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29