Personer med emneord «Marinbiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Durant, Joël Forsker +47 22854078 joel.durant@ibv.uio.no Økologi, Marinbiologi, Populasjonsdynamikk, Populasjonsmodellering
Karlsen, Hans Erik Førsteamanuensis/Bestyrer Biologisk stasjon i Drøbak +47-64930188 +47-92832320 (mob) h.e.karlsen@bio.uio.no Marinbiologi, Pelagisk økologi, Pelagisk atferd, Sanseøkologi, Fisk, Marine invertebrater, Atferd, Drøbak feltstasjon