Personer med emneord «Matematikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 staal@math.uio.no Matematikk, Logikk
Aksnes, Edvard Stipendiat edvardak@math.uio.no Matematikk, Tropisk geometri, Algebra og algebraisk geometri
Antun, Vegard Postdoktor 91553728 vegarant@math.uio.no Matematikk, Beregningsorientert matematikk
Aslaksen, Helmer Førsteamanuensis +47 22844482 +4746234554 helmer.aslaksen@ils.uio.no Matematikkdidaktikk, Matematikk, Astronomi
Bachmann, Tom Førsteamanuensis tombac@math.uio.no Matematikk, Geometri, Topologi
Balch Barth, Viktor Stipendiat viktorbb@math.uio.no Matematikk
Bedos, Eric Christophe Professor +47 22854426 bedos@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Benth, Fred Espen Professor +47 22855892 +47 99262384 (mob) fredb@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Energi
Borge, Inger Christin Førstelektor +47 22855830 ingerbo@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Matematikkdidaktikk
Brevig, Ole Fredrik Postdoktor obrevig@math.uio.no Matematikk, kompleks analyse, operatorteori, analytisk tallteori
Brodersen, Hans Christian Stang +47 22855989 broderse@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Bråtelund, Martin Stipendiat 41292632 41292632 (mob) mabraate@math.uio.no Matematikk, Algebraisk geometri, computer vision
Christiansen, Snorre Harald Professor +47 22857774 snorrec@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Christophersen, Jan Arthur Professor Emeritus +47 22855903 christop@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Dahl, Geir Instituttleder +47 22855835 +47 90640373 (mob) geird@math.uio.no Matematikk
Dahl, Kristina Rognlien Førsteamanuensis +47 22854183 kristrd@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Ellingsrud, Geir ellingsr@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Elzinga, Floris Stipendiat florise@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper
Enstad, Ulrik Bo Rufus Forsker ubenstad@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Framstad, Nils Christian Førsteamanuensis +47 22855151 90163893 n.c.framstad@econ.uio.no Matematikk, Penger kreditt og finans, Ressurser energi og miljø, Samfunnsøkonomi
Giordano, Michele michelgi@math.uio.no Matematikk, matematisk finans, stokastisk analyse
Grochowicz, Aleksander Stipendiat aleksgro@math.uio.no Matematikk, Energi, Dynamiske Systemer
Habbestad, Erik Stipendiat erikhab@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Hansen, Anders Christian Professor II anderch@math.uio.no Operatoralgebraer, Matematikk
Haugen, Linda Josefine Aas Stipendiat +47 97118844 (mob) l.j.a.haugen@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Matematikk
Hole, Arne Førsteamanuensis +47 22855048 arne.hole@ils.uio.no Matematikk, Matematikkdidaktikk, TIMSS
Jahren, Bjørn +47 22855908 bjoernj@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Karlsen, Kenneth Aksel Hvistendahl Professor +47 22855948 kennethk@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Kohn Luque, Alvaro Forsker +47 22851234 a.k.luque@medisin.uio.no Matematikk, Vaskulær morfogenese, Beregningsbiologi, Kvantitativ biologi, Kreft, Multiskala-modeller, Matematisk onkologi, Matematisk biologi, Biostatistikk
Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Lindstrøm, Tom Louis Professor +47 22855896 lindstro@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, ikke-standard analyse
Løw, Erik +47 22855904 elow@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Merici, Alberto Postdoktor allbertm@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Geometri/Topologi
Mishra, Siddhartha Førsteamanuensis siddhartha.mishra@cma.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Moe, Karoline Førstebibliotekar +47 41122557 (mob) karoline.moe@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Arrangementer, Matematikk, Abelprisen
Murwanashyaka, Juvenal Stipendiat juvenalm@math.uio.no Matematikk, logikk
Neshveyev, Sergiy Professor +47 22855921 sergeyn@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Normann, Dag 41250205 dnormann@math.uio.no Matematikk, Logikk
Nunno, Giulia Di Professor +47 22855854 giulian@math.uio.no Matematikk, Stokastisk Analyse/Finans Forsikring og Risiko, STORE, STORM, STOCONINF, FINEWSTOCH\; Global South
Olson, Torger John Stipendiat torgero@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Opdan, Nikolai Stipendiat ntmarti@math.uio.no Matematikk, Geometri, Topologi
Piene, Ragni +47 22855906 ragnip@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Ranestad, Kristian Professor +47 22855917 +47 47811785 (mob) ranestad@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Risebro, Nils Henrik Professor +47 22856027 +47 92437734 (mob) nilshr@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Rognes, John Professor +47 22855845 rognes@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Ruf, Adrian Montgomery Postdoktor adrianru@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Sand, Odd Petter Førstelektor oddps@ifi.uio.no Undervisning, forståelse, programmering, matematikk, undervisningsforskning
Schwartz, Gaute Stipendiat gautesc@student.matnat.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, entropy, sofic grupper
Shaw, Kris Førsteamanuensis +47 22855940 +4915739781 (mob) krisshaw@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Skauli, Bjørn bjorska@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Sletsjøe, Arne Bernhard Førsteamanuensis +47 22855902 arnebs@math.uio.no Matematikk, Algebra og algebraisk geometri
Størmer, Erling Professor Emeritus 228 55880 erlings@math.uio.no (mob) Matematikk, Operatoralgebraer
Thimm, Felix Stipendiat felixthi@math.uio.no Algebra og algebraisk geometri, Matematikk
Truong, Trung Tuyen Førsteamanuensis +47 22855932 tuyentt@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable, Dynamiske Systemer, Algebra og algebraisk geometri, Gradient Descent, Optimization algoritms, Dyp Læring
Winther, Ragnar +47 22855935 +47 48153210 rwinther@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Wold, Erlend Fornæss Professor +47 22855915 erlendfw@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Yamashita, Makoto Førsteamanuensis +47 22855831 makotoy@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper, ikke-kommutativ algebra, Belgia
Yurchenko-Tytarenko, Anton Stipendiat antony@math.uio.no Matematikk, stokastisk analyse
Øksendal, Bernt Karsten +47 22855913 oksendal@math.uio.no Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko
Østvær, Paul Arne Professor II +47 22855912 paularne@math.uio.no Matematikk, Geometri/Topologi
Øvrelid, Nils 228 55893 nilsov@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable