Nettsider med emneord «Mediemangfold»

Gruppe mennesker som scroller på smarttelefoner.
Publisert 18. mars 2020 11:41

Tillit til medmennesker, samfunnsinstitusjoner og systemer er avgjørende for et velfungerende samfunn. Men hvilken betydning har tillit i et samfunn der data og tjenester er overalt?