Nettsider med emneord «Medisinhistorie»

Syk pasient står ved sengen.
Publisert 12. jan. 2018 11:20

Aina Schiøtz, professor i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Publisert 3. aug. 2015 09:44
Publisert 6. juni 2005 00:00