Nettsider med emneord «Migrasjon»

Publisert 9. sep. 2022 09:19
Bildet kan inneholde: vinter, snø, turisme, tre, frysing.
Publisert 4. des. 2019 14:15

Denne forskningsgruppen består av forskere som arbeider med litteratur, språkvitenskap, område- og kulturstudier og som er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten til de involverte personene.

Utsnitt av vevmønster i mange ulike farger. Foto.
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Publisert 14. jan. 2018 00:04
Publisert 21. des. 2016 12:30
Publisert 4. juni 2010 15:43
Publisert 3. juni 2010 15:32