Nettsider med emneord «Migrasjon»

vevmønster
Publisert 31. mai 2019 21:03

Nyere forskning om migrasjons- og migrasjonslitteratur tyder på at vi vil få større innsikt i migrasjonsfortellinger ved å fokusere på de tidsmessige dimensjonene ved integrering, frihetsberøvelse, traumer, krise og forestillinger om framtiden.

Publisert 14. jan. 2018 00:04
Publisert 21. des. 2016 12:30