Nettsider med emneord «Minnestudier»

Publisert 6. sep. 2021 15:16
Bildet kan inneholde: vinter, snø, turisme, tre, frysing.
Publisert 4. des. 2019 14:15

Denne forskningsgruppen består av forskere som arbeider med litteratur, språkvitenskap, område- og kulturstudier og som er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten til de involverte personene.

Publisert 7. jan. 2016 11:33
Publisert 4. juni 2010 13:59