Nettsider med emneord «Mobile medier»

Publisert 12. mars 2018 11:43

Forskergruppen jobber med problemstillinger relatert til barn og ungdoms bruk av medier, og skal danne grunnlaget for et utvidet forskningsmiljø ved IMK.

Publisert 2. feb. 2018 13:06
Publisert 26. aug. 2010 21:58
Publisert 12. sep. 2008 15:11
Publisert 12. sep. 2008 15:11
Publisert 12. sep. 2008 15:11