Nettsider med emneord «Museumstudier»

Publisert 23. okt. 2018 15:06
Publisert 23. aug. 2016 19:30

Forskningsprosjektet TRAUM – Transforming Author Museums holder en dag med åpne foredrag rundt temaet ”Literary Exhibition Practices in Transformation” ved Universitetet i Oslo, torsdag 20. oktober.

Publisert 8. juni 2016 10:12

Fortel forfattarmuseum oss eigentleg noko om verket til forfattaren? Kvifor får somme forfattarar eit museum, og andre ikkje?

Logoer for Universitetet i Oslo og Norsk Teknisk Museum
Publisert 19. feb. 2016 12:33

Museene er steder der originale gjenstander oppbevares og vises fram. Samtidig forholder museene seg til mange ulike typer kopier.

University of Oslo / Norwegian museum of science and technology logos
Publisert 4. feb. 2016 15:10

Museums are places where original objects are kept and exhibited. Still, museums relate to many kinds of copies.