Personer med emneord «Nærlesning»

Navn Telefon E-post Emneord
Ohrvik, Ane Førsteamanuensis +47 22857837 +47 40854377 (mob) +47 40854377 ane.ohrvik@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kulturmøter, Folkereligiøsitet, Bokhistorie, Heksetro og trolldom, Ritualer, Medisinhistorie, Nærlesning