Nettsider med emneord «NEPORUS»

Publisert 5. sep. 2017 15:11

Den seneste utgaven av tidsskriftet «Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization» (nr. 3, 2017) er en spesialutgave produsert av forskere fra NEPORUS. Tidsskriftet tar for seg både historiske og aktuelle endringer i Sovjetunionen og arvtakerstatene, og utgis fire ganger i året av instituttet for europeiske, russiske og eurasiske studier ved George Washington University. Den aktuelle spesialutgaven omhandler ulike dilemmaer oppstått i Putins tredje presidentperiode, og tittelen er «Protest and Legitimacy: Emerging Dilemmas in Putin’s Third Term».

Publisert 5. sep. 2017 15:05

The most recent issue of «Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization» (number 3, 2017) is one of several results of the NEPORUS project. «Demokratizatsiya» covers historical and current transformations in the Soviet Union and its successor states, and is published quarterly by the Institute for European, Russian and Eurasian Studies, George Washington University. In this special issue, NEPORUS participants discuss some of the many dilemmas that have emerged during Putin’s third presidential term. The title of the issue is «Protest and Legitimacy: Emerging Dilemmas in Putin’s Third Term».

Publisert 13. juni 2017 09:51

The NEPORUS capstone conference, entitled “Critical Perspectives on Putin’s Third Period”, was held on June 2nd 2017 in Oslo. Researchers shared central findings from the project with the public.

Publisert 13. juni 2017 09:29

Sluttkonferansen til NEPORUS-prosjektet, “Kritiske perspektiver på Putins tredje periode”, gikk av stabelen den 2. juni 2017 på Litteraturhuset i Oslo. Forskere delte sentrale funn fra prosjektet med publikum.