Nettsider med emneord «Norrønt»

Publisert 15. juli 2017 14:27
 Bok med brunt treomslag.
Publisert 14. feb. 2017 14:03

Mellom runer og manuskript fanst innskriftene med latinske bokstavar. Dette er den første omfattande studien av desse innskriftene og av rolla dei spela i norsk vikingtid og mellomalder.

Publisert 12. juni 2014 12:31
Publisert 31. mai 2010 13:29
Publisert 31. mai 2010 13:29